Uvjeti korištenja

1) Područje primjene


Podaci o prodavatelju:

WALDEN PLANTS d.o.o. za usluge,
Ulica Vale Vouka 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Trgovački sud u Zagrebu MBS 081410266
OIB 55842406993
Temeljni kapital od 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Danijela Bota

Račun otvoren kod: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR2924020061101067070 
SWIFT/BIC ESBCHR22

Tel.: 091/509 6092 
e-mail: info@walden-plants.hr


1.1 Ovi Opći uvjeti tvrtke Walden Plants d.o.o. primjenjuju se na sve ugovore sklopljene između fizičke ili pravne osobe i Walden Plants d.o.o. koji se odnose na svu robu i/ili usluge predstavljene u internetskoj trgovini www.walden-plants.hr.

1.2 Fizičkom osobom u skladu s ovim Općim uvjetima se smatra svaka osoba koja sklapa pravni posao u svrhu koja se ne pripisuje ni pretežno trgovačkoj ni samozaposlenoj djelatnosti. Pravna osoba prema ovim Općim uvjetima je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje obavlja komercijalnu ili samostalnu djelatnost pri sklapanju pravnog posla. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zastupnici ili skrbnici. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore protivne ovoj odredbi.

1.3 Prema opisu proizvoda Prodavatelja, predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem Web trgovine www.walden-plants.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe (web trgovina), tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

2) Sklapanje Ugovora


2.1 Narudžbu proizvoda u našem web shopu vršite putem integriranog obrasca za narudžbu. Za kupovinu putem obrasca za narudžbu nije nužna registracija, no ako ne želite pri svakoj slijedećoj kupnji unositi ponovno sve informacije, možete na našoj web stranici otvoriti korisnički račun, pa će vam za svaku daljnju kupnju biti potrebna samo prijava korisničkim imenom i lozinkom koju ste odabrali.

U slučaju da ste zaboravili lozinku, u prozorčiću za prijavu kliknite na “Zaboravili ste lozinku?”. Bit ćete prebačeni na prozorčić u kojemu možete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirali na web shopu. Sustav će vam automatski poslati link pomoću kojeg ćete moći resetirati lozinku.

2.2 Nakon što odabranu robu i/ili uslugu stavite u virtualnu košaricu i prođete kroz postupak narudžbe, klikom na gumb za finaliziranje postupka narudžbe podnosite pravno obvezujuću ponudu ugovora u vezi s robom i /ili usluge sadržane u košarici te ćete u roku od 24 sata zaprimiti potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom narudžbe. Potvrda narudžbe sadrži sve podatke koji su vam potrebni za vršenje uplate iznosa narudžbe. Ugovor se smatra sklopljenim nakon izvršene uplate. Račun se izdaje u elektronskom obliku.

Walden Plants d.o.o. se obvezuje da će naručenu robu držati 48 h za vas na rezervaciji. Ako u tom roku nije zaprimljena uplata, narudžba se otkazuje.

2.3 Molimo vas da pri naručivanju pomno pratite upute na ekranu i provjerite jeste li ispravno unijeli sve podatke. Korisnici web stranice www.walden-plants.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Walden Plants d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nude. Podatke možete mijenjati sve dok ne kliknete gumb kojim se proces narudžbe završava.

2.4 U slučaju pogreške, narudžbu je moguće otkazati u roku od 24 h. Kupac je u tom roku obavezan poslati mail s naslovom “OTKAZIVANJE NARUDŽBE #broj narudžbe” na mail info@walden-plants.hr

2.5 Sve informacije vezane uz točan termin i lokaciju radionice bit će iskazani uz uslugu radionice u web shopu. Iskazana cijena radionice u web shopu vrijedi za jednu osobu. 

Usluga radionice smatra se izvršenom Vašim sudjelovanjem na istoj. Nedolazak na uplaćenu radionicu se smatra istovjetnim sudjelovanju, osim ako prethodno niste otkazali svoj dolazak u roku od najmanje 5 dana (120 sati) prije početka radionice. Radionica se može otkazati slanjem e-maila s naslovom “OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA NA RADIONICI #naslov radionice” na e-mail adresu info@walden-plants.hr. U tom slučaju imate pravo povrata uplaćenih sredstava u roku od pet dana od trenutka pravovremenog otkazivanja ili vam alternativno možemo ponuditi sudjelovanje na radionici u nekom budućem terminu.

2.6 Ukoliko ste izvršili kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, kontaktirat ćemo vas radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada bude dostupan). Walden Plants d.o.o. u opisanom slučaju ne odgovara Kupcu po bilo kojoj osnovi, osim netom navedene obveze.

2.7 Ugovor se sklapa isključivo na hrvatskom jeziku.

2.8 Obrada narudžbe i komunikacija se odvijaju putem e-maila i automatizirane obrade narudžbe. Molimo vas da osigurate točnu adresu e-maila kako bi mogli primati e-mailove vezane uz narudžbu te, ako se koriste SPAM filteri, osigurate isporuku svih e-mailova.

3) Jednostrani raskid


3.1 Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, na snazi od 28.05.2022.), imate pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana nakon primitka robe bez navođenja razloga.

3.2 Da bi ostvarili pravo na jednostrani raskid, obavezni ste nas obavijestiti o svojoj odluci jasnom izjavom poslanom poštom na adresu Walden Plants d.o.o., Ulica Vale Vouka 5, 10 000 Zagreb ili na mail adresu info@walden-plants.hr unutar zakonskog roka navedenog u točki 3.1 općih uvjeta. Molimo vas da u obavijesti obavezno navedete broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu te broj telefona ili e-mail adresu ili da ju pošaljete u ovom obliku:

Ja, _______________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

3.3 U slučaju jednostranog raskida, Walden Plants d.o.o. se obavezuje nadoknadit vam sva primljena plaćanja, osim troškova dostave, bez neopravdanog odgađanja, a najkasnije 14 dana od dana kada zaprimimo obavijest o Vašoj odluci za jednostranim raskidom.

3.4 Prema zakonu o pravima potrošača, članak 86.3, roba izrađena po narudžbi (roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču) ne podliježe pravu o jednostranom raskidu ugovora.

3.5 Usluga radionice ne podliježe pravu na jednostrani raskid opisanom u člancima 3.1-3.3. Svoje sudjelovanje na radionici možete otkazati prema opisu u članku 2.5 općih uvjeta. Dolaskom na radionicu dajete svoj pristanak na izvršenje usluge i time gubite pravo jednostranog raskida. Nedolazak na radionicu bez prethodnog pravovremenog otkazivanja sukladno članku 2.5 općih uvjeta se smatra istovjetnim sudjelovanju.

3.6 Molimo vas da robu vratite u originalnom pakiranju na adresu Walden Plants d.o.o., Kačićeva ulica 7A, 10 000 Zagreb najkasnije 14 dana od dana od slanja obavijesti o jednostranom raskidu.

3.7 Troškove povrata robe snosi kupac.

3.8 Kupac je, sukladno odredbi članka 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Molimo vas stoga da imate na umu da, budući da se kod terarija radi o posebno krhkim proizvodima, povrat robe obavite sami ili ga prepustite osobi od povjerenja, da se ne bi dogodila neka šteta u transportu. Nikako ne preporučujemo povrat putem dostavnih službi ili pošte, budući da one ne mogu zajamčiti primjereni transport za terarij te ćete u tom slučaju biti odgovorni za umanjenje vrijednosti nastalo neprimjerenim transportom.

3.9 Walden Plants d.o.o. si uzima za pravo umanjiti iznos povrata sredstava za gubitak vrijednosti isporučene robe, ako je gubitak rezultat nestručnog rukovanja.

3.10 Povrat sredstava ćemo izvršiti na isti način na koji ste izvršili uplatu u roku od pet dana od povrata robe.

4) Cijene i uvjeti plaćanja


4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda, navedene cijene su ukupne cijene proizvoda uključujući PDV, izražene u hrvatskoj službenoj valuti Euro (€).

4.2 Troškovi dostave, gdje se primjenjuju, bit će naznačeni posebno na zato predviđenom mjestu u postupku narudžbe putem online obrasca.

4.3 Plaćanje se može izvršiti putem transakcijskog računa. Nakon završene narudžbe putem online obrasca, poslat ćemo vam na e-mail adresu potvrdu narudžbe i sve podatke potrebne za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate izvršiti uplatu vrijednosti narudžbe. 

4.4 Uplatu putem transakcijskog računa možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili nekim drugim načinom plaćanja (putem banke, pošte, Fine ili sl.). Kupljenu robu smatramo rezerviranom za vas od trenutka narudžbe putem online obrasca do trenutka vidljivosti uplate na našem računu, a najduže tri dana od primanja obavijesti o narudžbi. 

4.5 Po zaprimljenoj uplati, šaljemo vam obavijest na e-mail – time se naručena roba ili usluga smatraju dostupnima za dostavu ili osobno preuzimanje. Postupak možete ubrzati slanjem potvrde o uplati na e-mail adresu info@walden-plants.hr.

4.6 Walden Plants d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Walden Plants d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

4.7 Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim kupcima. U tom slučaju ćemo obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod s krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

5) Uvjeti otpreme i isporuke


5.1 Cijena dostave za sve proizvode na web shopu je fiksna za područje Republike Hrvatske i iznosi 5,50 EUR. Cijena dostave navedena je na zato naznačenom mjestom prilikom ispunjavanja obrasca za online narudžbu.

5.2 Dostava terarija je dostupna samo na teritoriju Grada Zagreba. U slučaju da ste prilikom narudžbe krivo odabrali dostavu na adresu van Grada Zagreba, vaša narudžba će biti stornirana te ćemo vas o tome obavijestit telefonskim putem ili putem e-maila.

5.3 Terarije dostavljamo u roku od 5 radnih dana. Točan datum dostave ovisit će o trenutku kada uplata bude vidljiva na našem bankovnom računu. O točnom terminu dostave obavijestit ćemo vas putem maila ili telefonski.

5.4 Robu u pravilu isporučujemo na adresu za dostavu koju ste naveli tijekom narudžbe putem online obrasca, osim ako nije drugačije dogovoreno.

5.5 U slučaju da nam prijevoznik vrati robu, jer isporuka nije bila moguća, troškove neuspješne otpreme snosite vi. Ovo se ne primjenjuje ako pravovremeno iskoristite svoje pravo na otkazivanje ili ako se isporuka ne može izvršiti zbog okolnosti koje su izvan vaše kontrole.

5.6 Ukoliko ste prilikom narudžbe odabrali opciju samostalnog preuzimanja robe na adresi dućana: Walden Plants, Kačićeva ulica 7A, 10 000 Zagreb, ne naplaćuju se troškovi dostave. Robu možete preuzeti od utorka do petka između 10-20 h te subotom od 10-15 h.

5.7 Walden Plants d.o.o. si zadržava pravo odustajanja od ugovora ako robu ne preuzmete u predviđenom terminu. Prije toga ćemo vas svakako pokušati kontaktirati radi dogovora oko novog termina. U slučaju da niste u mogućnosti ispoštovati odabrani termin za osobno preuzimanje, molimo vas da nam se javite telefonski na broj 091/509 6092 ili putem maila info@walden-plants.hr

5.8 Walden Plants d.o.o. zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju netočne ili neodgovarajuće samoopskrbe. Ovo se primjenjuje samo ako Walden Plants d.o.o. nije odgovoran za nedobavu. Walden Plants d.o.o. će poduzeti sve razumne napore da dostavi robu. U slučaju nedostupnosti ili djelomične dostupnosti robe dužan je obavijestiti Kupca te mu odmah odobriti protuizvršenje.

5.9 Ako Walden Plants d.o.o. izvrši isporuku unaprijed, zadržava pravo vlasništva na isporučenoj robi, sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

6) Promotivni kodovi


6.1 Promotivni kodovi za popust koje Walden Plants d.o.o. izdaje besplatno, vrijede za određeno razdoblje valjanosti u kontekstu promotivnih aktivnosti i ne mogu se kupiti te se mogu iskoristiti samo u našem web shop-u i samo u naznačenom roku.

6.2 Walden Plants d.o.o. si daje za pravo odrediti uvjete promocije. Pojedinačni proizvodi mogu biti isključeni iz promocije, a njihovo isključenje će biti jasno naznačeno.

6.3 Po narudžbi je moguće iskoristiti samo jedan promotivni kod.

7) Jamstvo i reklamacije


7.1. U slučaju manjkavosti predmeta kupnje, primjenjuju se zakonske odredbe iz Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, na snazi od 28.05.2022.).

7.2 Molimo vas da pregledate robu prilikom preuzimanja, da predmet koji je oštećen ne preuzimate od dostavljača te da nas o svim očitim oštećenjima obavijestite. To je više molba nego obaveza, budući da to neće utjecati na vaše zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke te služi isključivo ubrzanju postupka reklamacije.

7.3 U slučaju da vam je isporučen proizvod različit od onog koji ste kupili, imate pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće imate pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te ste dužni vratiti krivo dostavljen proizvod.

7.4 Manja oštećenja u transportu kao što je prosuta zemlja ili otpali listići ne podliježu povratu.

7.5 Većina staklenki koje koristimo pri izradi terarija su od recikliranog stakla te mogu imati sitne nedostatke – mjehuriće, crtice, varijacije u veličini. Takva oštećenja ne podliježu povratu.

7.6 Isporučeni terarij može odstupati od prikaza na slikama na web shopu – kako terarij boravi kod nas, tako i biljke rastu, otpadne koji listić, nešto podrežemo, a ponekad se neka biljka ili mahovina ne prilagodi dovoljno dobro pa ju je potrebno zamijeniti. Trudimo se da pri zamjeni biljke budu iste ili slične vrste, veličine i boje (ovisno o dostupnosti).

7.7 Imajte na umu da terariji, kao i sve biljke, nisu statični – oni rastu, mijenjaju se i razvijaju. Mi se trudimo da svaki terarij koji stiže u vaš dom bude stabilan i ispravan sustav, no njegov daljnji razvoj će uvelike ovisiti o vašoj brizi za njega. Stoga savjetujemo sve kupce da pomno pročitaju upute koje im stižu uz terarij u obliku letka ili da pročitaju više o toj temi na našoj web stranici pod rubrikama NJEGA TERARIJA, BLOG i FAQ. Walden Plants d.o.o. će se potruditi da vam da sve informacije koje su vam neophodne da bi vaš terarij uspjevao, no ne može garantirati životni vijek terarija. Reklamacije štete nastale zbog nestručne njege terarija nažalost nećemo moći uvažiti.

7.8 Za sve prigovore i reklamacije možete se obratiti našoj korisničkoj podršci na e-mail info@walden-plants.hr, poštom na adresi Walden Plants d.o.o., Ulica Vale Vouka 5, 10 000 Zagreb ili osobno na adresi dućana Walden Plants, Kačićeva ulica 7A, 10 000 Zagreb. Mi ćemo, prema našoj zakonskoj obvezi, odgovoriti na vaš prigovor u pisanom obliku najkasnije petnaest dana od primitka prigovora.

8) Alternativno rješavanje sporova


8.1 EU-a Komisija na svojoj web stranici pruža sljedeću poveznicu na ODR platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ova platforma može biti polazna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o online prodaji i uslugama sklopljenih između potrošača i trgovaca.

8.2 Sporove između Kupca i Prodavača moguće je alternativno riješiti i podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlogom za mirenje pri centrima za mirenje. Pritužbu možete podnijeti jednom od notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

– Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I

– Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2

– Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

– Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I

8.3 U slučaju nemogućnosti rješavanja spora dogovorom i mirnim putem, nadležan je Sud u Gradu Zagrebu.